• Passeggiata/26

  Passeggiata/26

  acrylic on panel 12 x 60 2008

 • Passeggiata/27

  Passeggiata/27

  acrylic ao panel 12 x 60 2008

 • Patterns/90

  Patterns/90

  acrylic on canvas 48 x 36 2008

 • patterns 94

  patterns 94

  acrylic on paper 30 x 22 2008

 • passeggiata 22

  passeggiata 22

  acrylic on panel 12 x 60 2008

 • passeggiata 23

  passeggiata 23

  acrylic on panel 12 x 60 2008

 • passeggiata 24

  passeggiata 24

  acrylic on panel 12 x 60 2008

 • patterns 86

  patterns 86

  acrylic on canvas 48 x 36 2008

 • patterns 87

  patterns 87

  acrylic on canvas 48 x 36 2008

 • Passeggiata/18

  Passeggiata/18

  acrylic on panel 10 x 60 2007

 • passeggiata 19

  passeggiata 19

  acrylic on panel 10 x 60 2007

 • passeggiata 15

  passeggiata 15

  acrylic on panel 10 x 60 2007

 • passeggiata 14

  passeggiata 14

  acrylic on panel 12 x 48 2007

 • passeggiata 7

  passeggiata 7

  acrylic on canvas 24 x 18 2007

 • passeggiata 1

  passeggiata 1

  acrylic on canvas 24 x 18 2007

 • patterns 75

  patterns 75

  acrylic on paper 30 x 22 2007